Združenie pre zdravie a výživu
je občianske združenie lekárov a odborníkov z výskumu aj z praxe, podporujúcich myšlienku zdravého životné štýlu. Cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy s dôrazom na prevenciu civilizačných chorôb. Od polovice 90-tych rokov ZZV aktívne spolupracuje s médiami, odborníkmi a širokou verejnosťou.

Medzinárodná konferencia pre zriaďovateľov a zamestnancov školských zariadení

Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách

16. – 18. október 2012,

Správa účelových zariadení,

Drotárska cesta 46, Bratislava


 

FOTOGALÉRIA >>

 

 

Prednášky

Sociálne determinanty zdravia školákov

MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária WHO na Slovensku
prednáška na stiahnutie >>

Obezita detí a mládeže - časovaná bomba

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Združenie pre zdravie a výživu
prednáška na stiahnutie >>

Obsahová reforma v rezorte školstva - prevencia výživou

Ing. Silvia Tokárová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prednáška na stiahnutie >>

Súčasný legislatívny rámec financovania školského stravovania

Ing. Jana Sládečková
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prednáška na stiahnutie >>

Pohybové aktivity ako prevencia zdravia

PaeDr. Božena Gerhátová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prednáška na stiahnutie >>

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách

JUDr. Ľubomír Púček
PanGen s.r.o.
prednáška na stiahnutie >>

Súčasná situácia na slovenských vysokých školách

Ing. Tibor Faragó
Technická univerzita v Košiciach
prednáška na stiahnutie >>

Stravovanie marginalizovaných skupín detí

PaedDr. Alica Fecková
vedúca Školského úradu Dlhé Klčovo
prednáška na stiahnutie >>

Školské stravovanie v Českej republike - ciele, aktivity, preventívne programy

Bc. Anna Packová
Školská inšpekcia, Magistrát mesta Brno
prednáška na stiahnutie >>

Možnosti a nástroje efektívnej prevencie obezity detí

MUDr. Jana Hamade, PhD.
Úrad verejného zdravotníctva SR
prednáška na stiahnutie >>

Vplyv reklamy a médií na psychohygienu detí

Mgr. Kamila Hříchová
agentúra AKO s.r.o.
prednáška na stiahnutie >>

Program Školské mlieko

Ing. Andrea Markovičová
Pôdohospodárska platobná agentúra
prednáška na stiahnutie >>

Program Školské ovocie

RNDr. Mária Pohanková
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
prednáška na stiahnutie >>

Najdiskutovanejšie témy vo výžive

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
Združenie pre zdravie a výživu
prednáška na stiahnutie >>

 

Záštita nad odborným obsahom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Združenie miest a obcí Slovenska

Organizátor

Združenie pre zdravie a výživu

Organizačné zabezpečenie

Produkcia s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, www.produkcia.eu

 

 

 

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk