Kľúčové úlohy školského stravovania 2011

Výročná konferencia pre zriaďovateľov
a zamestnancov školského stravovania

KĽÚČOVÉ ÚLOHY ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 2011

26. - 28. október, Poprad

FOTOGALÉRIA >>

Konferencie sa zúčastnilo takmer 350 registrovaných účastníkov, prevažne zamestnancov školských jedální, Regionálnych úradov verejného zdravotníctva a prevádzkovatelia jedální. S aktívnymi komerčnými partnermi, organizátormi a prednášajúcimi počet účastníkov presiahol 400 ľudí.

Ďakujeme všetkým za aktívny prístup a osobné nasadenie počas konferencie.

Záštita nad odborným obsahom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

e - Zborník

Prednášky

Stravovanie detí na Slovensku, prieskumy, zvyklosti, spotreba, psychologické faktory

MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSc.
Združenie pre zdravie a výživuprednáška na stiahnutie >>

Program Školské mlieko - legislatíva, postupy, aktuálny stav

Ing. Réka Ácsová
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchoduprednáška na stiahnutie >>

Program Školské ovocie - legislatíva, postupy, aktuálny stav

RNDr. Mária Pohanková
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchoduprednáška na stiahnutie >>

Závery a odporúčania samitu OSN o chronických neprenosných ochoreniach

MUDr. Darina Sedláková, MPH
Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovenskuprednáška na stiahnutie >>

Lunchbox alebo školské stravovanie vo svete 2011

Ing. Silvia Tokárová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sekcia regionálneho školstvaprednáška na stiahnutie >>

Prídavné látky v potravinárskych výrobkoch a ako správne čítať etikety

MUDr. Alžbeta Béderová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislavaprednáška na stiahnutie >>

Celospoločenské programy podpory zdravia a podporné aktivity v meste Prešov

PhDr. Kvetoslava Komanická
Mestský úrad Prešov, Obor školstva, kultúry a športuprednáška na stiahnutie >>

Zariadenia školského stravovania v súčasných podmienkach verejného zdravotníctva

MUDr. Jana Nováková, PhD.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor hygieny detí a mládežeprednáška na stiahnutie >>

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach

Ing. Tomáš Švantner
Slovenská legálna metrológiaprednáška na stiahnutie >>

 

Prednášky komerčných partnerov

Všetko čo ste chceli vedieť o varení a báli ste sa opýtať... gastronomické trendy

Vojtech Artz
šéfkuchár METROprednáška na stiahnutie >>

Kvalitatívne kritériá, vývoj cien nápojov a ich porovnanie v školskom stravovaní v Európskej únii

Ing. Ján Kuric
produktový špecialista
Mgr. Oľga Koklesová
finančná manažérkaprednáška na stiahnutie >>

Organizácia podujatia:

Produkcia s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava,
T: +421 2 54 412 918, +421 905 573 092,
pavlovicova@produkcia.eu

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk