« späť

5 kľúčových oblasti o potravinách, ktoré ohrozujú, ale aj chránia spotrebiteľa

Ing. Ján Štulc vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave v roku 1977, od roku 1998 pracuje v oblasti kontroly potravín. Má skúsenosti z výroby potravín, pôsobil v Slovenskej akadémii vied ako odborný pracovník. Od roku 2000 bol vedúcim Odboru kontroly potravín Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a od roku 2002 je vedúcim Odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

 

Informační teroristi

Mailová komunikácia zvyšuje neadresnosť a znižuje zodpovednosť za obsah informácie: Často kvalifikované informácie s dôveryhodnou slovenčinou a argumentáciou sú obyčajnými spamami, alebo zámerne poškodzujú výrobcov. Druhá kategória - poškodenie mena výrobku má zvyčajne zdroj v konkurenčnom boji, alebo u prepustených zamestnancov. Množstvo korešpondencie kontinuálne narastá.

Príklad: na Slovensku štyri roky koluje informácia napríklad o škrupinových plodoch - „pracujem na komisii v Bruseli a získala som tieto informácie" 2008, aktualizované 2012 „pracujem na odbore MH SR"

 

Postup v prípade podozrenia zo spamu:

 • overiť na webe ministerstva, inštitúcie
 • neposielať ďalej správu, podieľate sa takto na trestnom čine šírenia nepravdivej informácie
 • poslať danej inštitúcii.

 

V SR je systém a legislatíva, ktorá zabraňuje dovozu zdravie ohrozujúcich potravín a potravín nezodpovedajúcich národnej a európskej legislatíve. Potraviny nezodpovedajúce legislatíve nie sú uvoľnené na trh. Na trhu sú ešte raz kontrolované potraviny z tretích krajín uvoľnené na trh v iných členských štátoch.

 

Weboví guru o potravinách a stravovaní

 • Špička ľadovca sú stravovací konzultanti cez web, veď každý sa rád stravuje, varí abaví ho to. Určite to nie je dostatočná kvalifikácia na konzultanta. Ako to zistiť?
 • Zodpovednosť médií za autorov? Aautorov blogov? Táto úloha čaká vydavateľov vblízkej dobe.

 

Disciplinované a nedisciplinované potraviny. Sú aj také.

Najkonfliktnejšie komodity a najčastejšie sťažnosti spotrebiteľov na základe skúsenosti Odboru

 • nealko nápoje, spotrebitelia sú sklamaní acítia sa podvedení zo zloženia - farbivá, aromatické látky, náhradné sladidlá vkombinácii, konzervanty,
 • cukrovinky, lacné, krikľavé avýrazne ochutené, bez upozornení na pozornosť detí,
 • liehoviny (ovocné destiláty sa vytrácajú, lebo sú drahé, ochucuje sa lieh, zavádzajúce názvy, napodobeniny),
 • kvalita čerstvého ovocia azeleniny - predať za každú cenu.

 

Stav potravinových skupín vzhľadom na riešenie sťažností, mapa potravinových skupín a najčastejšie otázky až sťažnosti.

 

Margaríny (definícia komodity, vysoké nároky na kvalitu produktov, málo sťažností).

Mliečne výrobky (znižujúca sa kvalita syrov najmä pre cenu, pridávanie rastlinného tuku, iná reakcia pri vyprážaní).

Mäsové výrobky (farbenie mäsa, definícia čerstvého mäsa, uvádzanie krajiny pôvodu).

 

Piliere, ktoré majú chrániť spotrebiteľov a ich zdravie

 • Legislatíva EÚ, Potravinový kódex SR, Výzva kzníženiu spotreby soli, cukru atuku
 • Legislatívne aetické parametre komunikácie upravuje legislatíva, používanie zdravotných avýživových tvrdení na obaloch potravín povoľuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Odborné anezávislé stanovisko predkladá Komisii.

Najčastejšie sa pýtajú a aj protestujú edukované matky a alergici. Táto skupina spotrebiteľov aj pozorne číta informácie na obale potravín. Niektorí spotrebitelia sú však notorickí sťažovatelia. Dobrá správa je, že spotrebitelia na Slovensku si stále viac uvedomujú svoje práva, komunikujú, pýtajú sa.

 

Biznis s potravinami. Od naivity ku kriminalite.

Kto má robiť s potravinami? Niektorí svoj biznis zakladajú na záľube, respektíve rýchlom zbohatnutí a často si neuvedomujú svoju zodpovednosť. Lacno kúpiť v zahraničí a dobre predať na Slovensku. Cena zodpovedá kvalite.

 

Nevyhnutné profesionálne predpoklady pre obchodovanie s potravinami

 • vzdelanie, záujem, schopnosť učiť sa nové veci
 • znalosť legislatívy, inštitúcií (neexistuje jednoduchá odpoveď na tému legislatívy potravín).

 

Potravinový šovinizmus

Cenová politika a kvalita života súvisí. V dobrom a zlom.

Najvýznamnejšie trendy a úlohy v potravinárstve sa dajú zhrnúť do týchto okruhov

 • výživové hodnoty sa menia, lebo jednotlivé zložky sa nahrádzajú lacnejšími vprospech ceny, reklama „najlacnejší vmeste", „ak nájdete lacnejší výrobok, vyplatíme Vám rozdiel"
 • osobná zodpovednosť za kvalitu potravín vmalých firmách vzápadnej Európe, radosť so spokojnosti astálosti spotrebiteľov
 • potravinová nesebestačnosť na Slovensku, prístup slovenských výrobcov - unás sa to neoplatí pestovať, vyrábať
 • identifikácia krajiny amiesta pôvodu potraviny
 • legislatíva voblasti potravín, EÚ vydáva Nariadenia, ktoré sú priamo uplatniteľné včlenských štátoch, nové Nariadenie oinformáciách pre spotrebiteľov opotravinách.

 

FAO a EÚ trendy

Potravinová bezpečnosť je jedným z pilierov kvalitného života každej krajiny.

Odporúčanie pre ďalšie obdobie

 • skrátiť dopravné vzdialenosti pre potraviny, konzumovať potraviny vmieste vzniku
 • súvis potravinovej produkcie s ochranou prostredia pred automobilovou dopravou, práca ľuďom, rozvoj regiónov, ochrana životného prostredia, krajinotvorba, regionálne špeciality a agroturistika.

« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk