Združenie pre zdravie a výživu
je občianske združenie lekárov a odborníkov z výskumu aj z praxe, podporujúcich myšlienku zdravého životné štýlu. Cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy s dôrazom na prevenciu civilizačných chorôb. Od polovice 90-tych rokov ZZV aktívne spolupracuje s médiami, odborníkmi a širokou verejnosťou.

« späť

Nové trendy vo výžive 2008

4. november 2008, hotel Medium,
Tomášikova 34, Bratislava

Organizátor

  • Združenie pre zdravie a výživu

Odborný garant

  • Lekárska fakulta UK Bratislava
  • Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR

Organizačný výbor

  • MUDr. Katarína
    Babinská, PhD.
    , Lekárska fakulta UK Bratislava
  • MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR Bratislavy

Organizácia

Comm s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava

 

Program konferencie

9:00 OTVORENIE
MUDr. Katarína Babinská, PhD., Združenie pre zdravie a výživu, Lekárska fakulta UK Bratislava
9:10 PRÍHOVORY
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR, ÚVZ SR
9:25 WHO v boji proti civilizačným ochoreniam
MUDr. Darina Sedláková, MPH.,Riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
09:40 Národný program prevencie obezity
Mgr. Petra Ölvecká, Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor hygieny detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva
prednáška na stiahnutie >>
10:00 Stratégia politiky výživy v potravinárstve
Ing. Ladislav Brázdovič, CSc., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Odbor bezpečnosti potravín a výživy
prednáška na stiahnutie >>
10:20 Súčasný stav výživy a výskyt obezity u detí vo veku od 6 do 15 rokov vo vybraných regiónoch Slovenska
MUDr. Eva Vitáriušová, 2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Katarína Babinská, PhD., Združenie pre zdravie a výživu, Lekárska fakulta UK Bratislava
10:30 PRESTÁVKA
11:00 Čo vieme o správnej výžive v prevencii a liečbe hypertenzie?
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., V. interná klinika, ONKD, FNsP Bratislava
11:20 Význam flavonoidov v prevencii voľnoradikálových ochorení
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., Regionálny úrad verejného zdravotníctva
hl.m. SR Bratislavy
prednáška na stiahnutie >>
13:40 Význam tukov vo výžive
Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., Lekárska fakulta UK Bratislava
14:10 Nové trendy vo výrobe tukov
Doc. Ing. Jiří Brát CSc., Unilever CZ
14:40 ZÁVER

 

zborník na stiahnutie (PDF)>>


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk