Odborní garanti

« späť

MUDr. Peter Minárik PhD.

Vyštudoval Lekársku fakultu so špecializáciou na gastroenterológiu a geriatriu. Pôsobí ako ambulantný gastroenterológ na Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave. Je poradcom v Poradni pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE.

Vyštudoval Lekársku fakultu so špecializáciou na gastroenterológiu a geriatriu. Pôsobí ako ambulantný gastroenterológ v Onkologickej nemocnici svätej Alžbety v Bratislave a ako poradca a obezitológ v Poradni pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE. Zaoberá sa manažmentom životného štýlu, pri čom využíva klinicky a vedecky overené metódy liečby. Sleduje témy týkajúce sa životosprávy a jej súvislosti s ľudským zdravím a chorobami.
Je autorom viacerých publikácií venujúcich sa vplyvu stravovacích a pohybových návykov na vznik najčastejších civilizačných chorôb. Predstavuje najnovšie výsledky medicínskych výskumov o vplyve  výživy a fyzickej aktivity na prevenciu a liečbu najčastejších diagnóz. Spolupracuje s občianskym združením Liga proti rakovine.

http://www.onlife.sk


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk