Odborní garanti

« späť

Prof. Ľubomír Valík, PhD.

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je vedúci Oddelenia výživy a hodnotenia potravín.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje predovšetkým mikrobiologickej kvalite a bezpečnosti potravín so zameraním na hodnotenie mikrobiologického rizika. Je expertom na technológiu, hygienu a mikrobiológiu mliečnych výrobkov.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk