« späť

Keby chcel mozog zostať fit, cvičil by neurobik

Neurobiológ profesor Lawrence Katz, svetovo uznávaný odborník, vypracoval metódu, ktorú nazval neurobik. Ide o trénovanie mozgu, mentálne posilňovanie na udržiavania vytvorených nervových spojení, ako aj na tvorbu nových. Inšpirovali ho práve deti, ktoré skúmajú svet zo všemožných aspektov a perspektív a zapájajú pritom kompletne všetky zmysly. Privoniavajú k predmetom, ohmatávajú ich a používajú ich na neobvyklé účely. Dospelí si zaraďujú veci na základe skúseností do určitých kategórií a pri tejto klasifikácii potom väčšinou i zotrvávajú, málokedy sú ochotní improvizovať.

 

Jednoduché cvičenia sú založené na schopnosti mozgu produkovať viac neutrofínov vo chvíľach, keď sa činnosť vykonáva neobvyklým spôsobom. Viac neutrofínov znamená výživu pre tvorbu a rast nervových buniek. Viac podnetov zároveň znamená tvorbu nových nervových spojení. Vďaka tomu trénovaný mozog nestarne, udržiava sa mladý, rozvíja sa.

 

Používanie ľavej ruky a rutinné úkony so zatvorenými očami slúžia na povzbudenie činnosti ďalších zmyslov a nervových dráh.

 

Odmietajme rutinu a inovujme svoje zautomatizované činnosti

  • pokúsme sa obmeniť svoju obvyklú trasu cesty do práce,
  • v kancelárii postavme niektoré predmety na iné miesto, prípadne „hore nohami" (kalendár, fotogra e, hodiny a pod.),
  • zmeňme obvyklé poradie úloh a činností, napr. choďme na obed skôr alebo neskôr ako obyčajne,
  • privoniavajme pri telefonovaní k príjemne aromatizovanej vreckovke, pri písaní listu ku kvetine, pozorujme okolie

 

Rozširujeme si zmyslové vnímanie, pri zablokovaní sluchu vnímame okolie ostrejšie.

 

Poznávajme stále niečo nové

  • choďme na prechádzku a všímajme si rastliny, zvieratá, hmyz,
  • prežime dovolenku iným spôsobom ako obvykle a na inom mieste, obmieňajme spôsoby víkendovania,
  • zájdime si na výstavu, spoznajme inú časť či štvrť svojho mesta,
  • nahrávajme si rôzne zvuky a nechávaj- me známych hádať, o čo ide,
  • prečítajme si knihu úplne iného žánru než obvykle.

 

MUDr. Pavel Malovič, Ako si udržať mladosť, 2015

 


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk