Zaujímavé linky

Ministerstvo zdravotníctva SR

http://www.health.gov.sk/

 

Ministerstvo školstva SR

http://www.minedu.sk/

 

Lekárska fakulta UK v Bratislave

http://www.fmed.uniba.sk/

 

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

http://www.mpsr.sk/

 

Výskumný ústav potravinársky

www.vup.sk

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

http://www.uvzsr.sk/

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

www.ruvzba.sk

 

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike

http://who.sk/

 

Informačný portál o chorobách, liekoch a aktualitách v oblasti zdravia

http://www.zdravie.sk

 

Aktuality v oblasti detskej výživy, rady, podnety, recepty

http://www.vyzivadeti.sk

 

Všetko o zdravom životnom štýle detí a zásadách zdravého stravovania

http://www.zdrava5.sk

 

Program pre zdravý životný štýl a duševnú rovnováhu.

http://priateltvojhosrdca.sk

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk