« späť

Štátni úradníci súťažili, kto je najzdravší

Projekt Zdravé pracoviská v štátnom sektore sa uskutočnil v októbri 2008. Zúčastnilo sa ho spolu sedem inštitúcií štátnej správy - Úrad vlády SR, Národná rada SR a ministerstvá hospodárstva, školstva, pôdohospodárstva, financií a zdravotníctva. Lekári vyšetrili a otestovali vyše 730 zamestnancov.

Prevencia je lepšia ako liečba

V tomto duchu lekári prišli za zamestnancami priamo na pracoviská a u každého záujemcu zistili hladinu cholesterolu v krvi, krvný tlak, telesný tuk, obvod pása, vypočítali BMI a celkové kardiovaskulárne riziko, poradili o zdravej výžive a pre fajčiarov bol pripravený prístroj na analýzu oxidu uhličitého v dychu. Záujem bol aj medzi vedúcimi predstaviteľmi vybraných inštitúcií. Na Úrade vlády sa dal vyšetriť vicepremiér Dušan Čaplovič a v Národnej rade si na zdravotnú prehliadku priamo na pracovisko odbehlo niekoľko poslancov. Všetci zamestnanci si zo sebou odniesli zdravotné vysvedčenie s nameranými hodnotami, užitočné publikácie o tom ako sa správne starať o svoje srdce ako aj brožúru o označovaní potravín. Tí, ktorým boli zistené zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo cholesterolu boli odporučení na ďalšiu liečbu.

Prejavený záujem predbehol očakávania organizátorov. Ľudia sa zaujímali nielen o číselné parametre, ale aj o rady lekára, ako sa vyhnúť psychickej záťaži v práci a ako sa vyrovnať so stresom. Pri celkovom porovnaní jednotlivých pracovísk boli v značnej výhode tie, v ktorých bol najnižší priemerný vek a najvyššie zastúpenie žien. „S prihliadnutím na tento fakt, ktorý je v štatistikách výhodou, sa ako najzdravšie ukázalo Ministerstvo zdravotníctva," uviedla Doc. Jana Jurkovičová z Lekárskej fakulty UK, ktorá vyhodnocovala výsledky.

Zaujímavé závery

Na otázku, čo by účastníci chceli urobiť pre zlepšenie svojho zdravotného stavu, väčšina odpovedala, že by chcela zvýšiť svoju pohybovú aktivitu (66 percent) a zlepšiť svoje stravovanie (43 percent). 22 percent respondentov by chceli chodiť častejšie na preventívne prehliadky a len 11,5 percenta by chcelo prestať fajčiť.

Veľkú väčšinu vyšetrených osôb (temer tri štvrtiny) tvorili ženy, čo môže svedčiť o aktívnejšom prístupe žien k starostlivosti o svoje zdravie. V stresovej záťaži v zamestnaní sa ženy vyrovnávajú mužom, okrem toho sú častejšie zaťažené stresmi aj v súkromnom živote. Zistili sme, že až 62 percent zamestnancov štátnej správy sa nedostatočne venuje mimopracovnej fyzickej aktivite.

Takmer 560 zamestnancov prejavilo záujem o tému označovania potravín a často krát sa práve na túto tému rozpútala živá diskusia. Lekárov prekvapila najmä úroveň vzdelania a kvalifikované otázky v oblasti potravinových zložiek a vplyvu na zdravie.

Objektívne vyšetrenie odhalilo u viac ako polovice účastníkov nadváhu až obezitu, zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi a u tretiny zvýšené hodnoty krvného tlaku. Muži majú významne častejšie nadváhu a majú vyššie hodnoty systolického aj diastolického tlaku. Ženy majú častejšie zvýšené hladiny celkového cholesterolu v krvi. „Výsledky reprezentujú stav slovenskej populácie, ale čo nás veľmi teší, je záujem štátnych úradníkov o svoje zdravie", uzatvára Jana Jurkovičová.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk