« späť

Sme informovaní, stále viac zmätení a priberáme

Spoločnosť sa pohybuje medzi extrémami, nadbytok potravín a pritom stále viac ochorení súvisiacich so stravou. Stále viac informácií o stravovaní a stále viac protichodných tvrdení. Praktickí lekári a potravinová správa hľadajú spoločnú reč, ako vzdelať spotrebiteľa.

Dlhodobý trend vysokej spotreby živočíšnych tukov a bielkovín na Slovensku pokračuje, čo má priamy vplyv na zvýšenie nadváhy. Pod hladinou odporúčaných hodnôt sú sacharidy a hrubá vláknina*. Kvalita stravovania, potravinová bezpečnosť, súvislosť s informovanosťou obyvateľov a zdravotné parametre populácie dlhodobo budujú kvalitu života v krajine a podpisujú sa pod jej perspektívu.

„Stravu prijímame od narodenia a považujeme to za samozrejmosť. Určite prvým vzorom je pre nás rodina a jej stravovacie zvyklosti", hovorí o svojich skúsenostiach MUDr. Iveta Vaverková, praktická lekárka a viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS. Potraviny dokážu významne ovplyvniť a zmeniť funkciu génov. Nadbytok stravy a jej zlé zloženie zvyšujú výskyt neinfekčných ochorení ako sú obezita, ochorenia srdca a ciev, chrupu, pečene a nádorové ochorenia. Pritom len malá časť pacientov sa opýta na stravovanie. Najčastejšia motivácia u žien je schudnutie, vo všeobecnosti túto otázku dávajú pacienti pri zistení zvýšeného krvného tlaku a cholesterolu.

Keď pacienti hľadajú informácie, používajú internet a stále častejšie časopisy, alebo dôverujú televíznym programom a rôznym kuchárskym knihám. Zrozumiteľná a čitateľná informácia o zložení potravinárskeho výrobku by mala byť v obchodoch samozrejmosťou. Ak sa chceme naučiť správne jesť, musíme vedieť správne nakupovať a preto sú informácie na obaloch dôležité.

„Každá doba má medzi potravinami módneho favorita. Pravdou však zostáva, že pestro a striedmo, nikdy nesklame a neublíži. V strave musí mať zastúpenie zelenina, ovocie, kvalitné bielkoviny, kvalitné tuky a voda", uzatvára Iveta Vaverková. Informácie sú dostupné, ale chýba ochota zmeniť životný štýl. Najčastejšie škodlivé návyky sú všeobecne v nevhodnom zložení stravy - vysoký energetický príjem, jednostrannosť, nedostatok času na jedlo a nekvalitné potraviny.

Tak, ako rastie význam kvalitných potravín v zdravotnom životnom štýle a ich úloha v dobre riadenom štáte, vystupuje do popredia otázka potravinovej kontroly. Potraviny sa stali významnou agendou aj vo fenoméne „informačného terorizmu". Ako uvádza Ing. Ján Štulc, vedúci Odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy: „Počet poplašných a nekvalifikovaných správ o potravinách narastá. Na jednej strane sú to falošné poplachy a na druhej výsledok konkurenčného boja. Slovenskí spotrebitelia sú už viacej vzdelaní a počet žiadosti o informácie rovnako rastie."

Potravinové tvrdenia v kompetencii Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) však treba odlišovať od reklamných kampaní. Slovensko má kvalitnú potravinovú legislatívu a ochranu spotrebiteľa, rezervy sú v edukácii spotrebiteľa pre každodenné nákupy. „Ak by som mal kvantifikovať najčastejšie sťažnosti, tak sú to prifarbované ochutené vody, nekvalitné cukrovinky a alkohol", uvádza Ján Štulc. Náhradné sladidlá, konzervanty, ochucovadlá a nahrádzanie potravinových zložiek tými s nižšou kvalitou zaviedli pojem „potravinový šovinizmus". Časté kontroly sa týkajú kvality mliečnych výrobkov a pôvodu mäsa, za ostatné roky sa zvýšila kvalita margarínov.

 

Zdroj: *Úrad verejného zdravotníctva SR, r. 2012

Odporúčania v rámci národnej politiky ozdravenia výživy nájdete tu.

 


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk