Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011

 

Združenie pre zdravie a výživu je občianske združenie lekárov a odborníkov z výskumu aj z praxe, podporujúcich myšlienku zdravého životné štýlu. Cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy s dôrazom na prevenciu civilizačných chorôb. Od polovice 90-tych rokov ZZV aktívne spolupracuje s médiami, odborníkmi a širokou verejnosťou.

Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011

Čo jedia deti a čo im chýba v školskej jedálni?
22. – 25. marec 2011, Kúpele Nový Smokovec

pozvanka nove-trendy 2010
FOTOGALÉRIA >>
Zborník na stiahnutie

Dvojdňový seminár pre zamestnancov školského stravovania otvoril témy o súčasných trendoch vo výžive detí s ohľadom na prevenciu obezity, energickom príjme podľa športových aktivít aj zásadách kontroly a dodržiavania hygieny potravín.

 

Prednášky odborníkov sa venovali aj aktuálnym zmenám v legislatíve pre školské stravovanie platným od 1. januára 2011

 

Záštita nad odborným obsahom
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Prednášky

Stratégia v školskom stravovaní 2011
Ing. Silvia Tokárová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prednáška na stiahnutie >>
Moderné trendy vo výžive deti a prevencia obezity
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave
prednáška na stiahnutie >>
Finančná stratégia v školskom stravovaní
RNDr. Ľuboš Černý,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prednáška na stiahnutie >>
Energetický príjem detí a mládeže podľa športových disciplín
Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.,
Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
prednáška na stiahnutie >>
Systém správnej výrobnej praxe a systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín (HACCP)
MUDr. Katarína Strmenská, MPH,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
prednáška na stiahnutie >>
Metodika k materiálno-spotrebným normám a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2011
Mgr. Oľga Nádaská, Krajský školský úrad v Trnave,
Ing. Viera Obertová, Krajský školský úrad v Nitre
prednáška na stiahnutie >>
prednáška na stiahnutie >>
Atraktívne školské stravovanie - od myšlienky k realizácii
JUDr. Jana Venhartová
Unilever Slovensko, spol. s.r.o.
prednáška na stiahnutie >>
Športové školy a triedy a finančné pásma
Ing. Gabriela Majorová, Krajský školský úrad Bratislava
Eva Mlatcová, Krajský školský úrad Banská Bystrica
prednáška na stiahnutie >>
Metodika k MSN a receptúram, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie
Mgr. Kvetoslava Barančíková, Krajský školský úrad Prešov
MVDr. Ľubica Krajničáková, Krajský školský úrad Košice
prednáška na stiahnutie >>
prednáška na stiahnutie >>

 

Hlavný partner komerčnej časti
Unilever Food Solutions

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk