Združenie pre zdravie a výživu
je občianske združenie lekárov a odborníkov z výskumu aj z praxe, podporujúcich myšlienku zdravého životné štýlu. Cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy s dôrazom na prevenciu civilizačných chorôb. Od polovice 90-tych rokov ZZV aktívne spolupracuje s médiami, odborníkmi a širokou verejnosťou.

« späť

Nové trendy vo výžive 2010

Utorok 9. november 2010,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9 Bratislava

pozvanka nove-trendy 2010
Zborník na
stiahnutie >>

Združenie pre zdravie a výživu organizuje konferenciu Nové trendy vo výžive so zameraním na prevenciu pomocou výživy a vzdelávanie odbornej verejnosti. Konferencia je jediným podujatím svojho druhu priebežne organizovaným v Slovenskej republike od konca 90. rokov. Každoročne je pozývaných až 1000 odborníkov s priamou účasťou 150 účastníkov na podujatí, reprezentantov odbornej verejnosti, lekárov, odborníkov na výživu, špecializovaných lekárov, potravinárov a odborníkov v odbore potravinárstva.

Šiesty ročník konferencie Nové trendy vo výžive opäť zmapoval dianie na Slovensku v oblasti výživy. Hlavnými témami podujatia boli stav detskej populácie, prevencia a osobná zodpovednosť za zdravie. Diskusia odborníkov sa dotkla aj legislatívy v oblasti poskytovania informácií o výžive a reklamy.

Odborný garant

Kancelária WHO na Slovensku, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Úrad verejného zdravotníctva SR

Prednášky:

09:15 Otázky a výzvy v liečbe detskej obezity
MUDr. Katarína Babinská ml. a spol.**
II. Detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
prednáška na stiahnutie >>
09:40 Stravovacie zvyklosti súboru detí SR predškolského veku a vybrané ukazovatele stavu zdravia
MUDr. Janka Bérešová, MPH, MUDr. Tímea Ostrihoňová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote
prednáška na stiahnutie >>
10:05 Esenciálne mastné kyseliny vo výžive detí z pohľadu verejnosti - Hodnotenie prieskumu
Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK v Bratislave
prednáška na stiahnutie >>
10:40 Psychologické faktory pri liečbe obezity detí a adolescentov
Mgr. Margaréta Hapčová a spol.***
II. Detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
prednáška na stiahnutie >>
11:10 Národný program prevencie ochorenia srdca a ciev na Slovensku - možné, sľubné, nemožné?
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. FESc., V. interná klinika UN Bratislava, Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky
prednáška na stiahnutie >>
11:35 Využitie kyslomliečnych baktérií v potravinárstve a vo výžive
Ing. Eva Hybenová, PhD., Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, FChPT STU v Bratislave
prednáška na stiahnutie >>

 

**Kolektív spoluautorov:
MUDr. Eva Vitariušová, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., Mgr. Margaréta Hapčová, MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, mim.prof., Prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH, II. Detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave

*** Kolektív spoluautorov:
MUDr. Martina Paulinyová, MUDr. Eva Vitariušová, MUDr. Katarína Babinská ml., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, II. Detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave

 

Konferenciu podporili značky Rama, Hypernova a Rajec.

Organizátor podujatia:

Comm s.r.o.
Lýcejná 4, 811 03 Bratislava
+421 2 5296 2011
www.comm.sk


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk