Združenie pre zdravie a výživu
je občianske združenie lekárov a odborníkov z výskumu aj z praxe, podporujúcich myšlienku zdravého životné štýlu. Cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy s dôrazom na prevenciu civilizačných chorôb. Od polovice 90-tych rokov ZZV aktívne spolupracuje s médiami, odborníkmi a širokou verejnosťou.

« späť

Nové trendy vo výžive 2009

27. október 2009, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

pozvanka nove-trendy 2009Združenie pre zdravie a výživu organizuje konferenciu Nové trendy vo výžive so zameraním na prevenciu pomocou výživy a vzdelávanie odbornej verejnosti. Konferencia je jediným podujatím svojho druhu priebežne organizovaným v Slovenskej republike od konca 90. rokov. Každoročne je pozývaných až 600 odborníkov s priamou účasťou 100 – 150 účastníkov na podujatí, reprezentantov odbornej verejnosti, lekárov, odborníkov na výživu, špecializovaných lekárov, potravinárov a odborníkov v odbore potravinárstva.

Cieľ

  • prezentácia aktuálnych apraktických informácií zoblasti výživy
  • iniciácia odbornej averejnej diskusie oaktuálnych témach voblasti zdravého životného štýlu

Odborný garant

Ministerstvo školstva SR, Kancelária WHO na Slovensku, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Úrad verejného zdravotníctva SR, Nové trendy v potravinárstve

Termín a miesto

27. október 2009, City Hotel Bratislava

Program konferencie, téma prednášajúcich 2009

9:00 OTVORENIE

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., Združenie pre zdravie a výživu
9:10 PRÍHOVORY

Mgr. Bibiána Obrimčáková, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR, ÚVZ SR

MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
9:35 TRENDY V SPOTREBE POTRAVÍN V ROKOCH 1989 - 2009

PhDr. Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky
prednáška na stiahnutie >>
10:00 PITNÝ REŽIM V NOVÝCH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH. NUTNOSŤ ALEBO MARKETING?

Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., MUDr. Zdenka Štefániková, CSc., Lekárska fakulta UK v Bratislave
prednáška na stiahnutie >>
10:25 EFEKTIVITA NUTRIČNEJ EDUKÁCIE

MUDr. Alžbeta Béderová, CSC., RÚVZ hl. m. SR Bratislavy
prednáška na stiahnutie >>
10:50 PRESTÁVKA
11:30 PREVENTÍVNE PROGRAMY V DETSKEJ OBEZITOLÓGII.

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH, II. Detská klinika LF UK a DFNsP
prednáška na stiahnutie >>
11:55 LEGISLATÍVA A PRAX V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Ing. Silvia Tokárová, Ministerstvo školstva SR
prednáška na stiahnutie >>
12:20 VEGETARIÁNSKA VÝŽIVA DETÍ

MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSc., Lekárska fakulta UK v Bratislave
prednáška na stiahnutie >>
12:40 OBED
13:40 POROVNANIE SPOTREBITEĽSKÝCH NÁVYKOV A ICH KOMPARÁCIA (SLOVENSKO A EÚ)

Ing. Tatiana Sitárová, Štatistický úrad Slovenskej republiky
prednáška na stiahnutie >>
14:10 STRATY VYBRANÝCH ŽIVÍN PRI TECHNOLOGICKOM SPRACOVANÍ POTRAVÍN

Ing. Eva Hybenová, PhD., Ing. Stanislav Sekretár, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
prednáška na stiahnutie >>
14:40 VÝŽIVOVÉ DOPLNKY A ICH RACIONÁLNE VYUŽITIE

MUDr. Iveta Trusková, Úrad verejného zdravotníctva SR
prednáška na stiahnutie >>
15:10 NEJSOU TUKY JAKO TUKY.

Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., PTZ Nelahozeves
prednáška na stiahnutie >>

 


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk