Odborní garanti

« späť

MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bývalá prezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, od roku 2015 je viceprezidentkou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 pracovala ako internista v Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov, od roku 2002 ako všeobecný lekár pre dospelých na Poliklinike v Karlovej Vsi v Bratislave. Vo svojej ambulancii sa stretáva so širokým spektrom ľudí - pacientov od 18 roku života, zdravými aj ťažko chorými. V roku 2010 sa stala prezidentkou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, v rokoch 2013 - 2014 bola jej viceprezidentkou. Bola jednou zo zakladajúcich členov odbornej Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), kde je od roku 2015 v pozícii viceprezidentky. Zároveň je členkou redakčnej rady časopisu Via practica, odborného časopisu pre všeobecných lekárov. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov a seminárov, zaoberá sa manažmentom liečby hypertenzie a vplyvom výživy a životného štýlu na kardiovaskulárne ochorenia.

www.svld.sk


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk