Odborní garanti

« späť

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako vedúci pedagóg na katedre Telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UK a špecializuje sa v oblasti výživy, potravinových doplnkov, podporných prostriedkov a zdravého pracovného štýlu.

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalším štúdiom získal špecializáciu v odboroch interná medicína, telovýchovné a posudkové lekárstvo. Od roku 1980 pracuje na Klinike telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Okrem špecializovanej praktickej medicíny spolupracuje od roku 1990 ako pedagóg a prednášateľ na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Národnom inštitúte športu, či Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Pôsobí ako vedúci pedagóg na katedre Telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UK.
Bol lekárom československej a neskôr slovenskej futbalovej reprezentácie a v Európe patrí medzi služobne najstarších reprezentačných lekárov vo futbale. Od roku 2002 pracuje pre UEFA ako dopingový komisár.
Špecializuje sa v oblasti diagnostiky výkonnosti, výživy a pitného režimu, potravinových doplnkov, podporných prostriedkov a zdravého pracovného štýlu.
Napísal niekoľko odborných publikácií o výžive a špecializovaných obväzových technikách a je spoluautorom viacerých publikácií. Ako prednášateľ sa pravidelne viackrát ročne zúčastňuje svetových, európskych a domácich kongresov športovej medicíny a príbuzných odborov. Spoluorganizuje semináre pre lekárov, masérov a fyzioterapeutov spojené so špecializovanými tréningovými programami v aplikovanom telovýchovnom lekárstve.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Malovi%C4%8D

http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2213


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk