Odborní garanti

« späť

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium so špecializáciou „Výživa človeka" absolvovala na University of London vo Veľkej Británii.

V rokoch 1988-2000 pôsobila na Výskumnom ústave výživy, odbornú činnosť zameriavala na výskum výživy obyvateľstva na Slovensku, podieľala sa na poradenskej činnosti v oblasti detskej obezity a vegetariánstva.

Od roku 2000 je pedagógom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmety „Výživa a dietetika" a „Fyziológia".

Zapája sa do vedeckej a výskumnej činnosti, je riešiteľkou a spoluriešiteľkou domácich i zahraničných výskumných grantov, autorkou odborných publikácii.

Aktívne sa venuje osvete v oblasti výživy a zdravia, je autorkou mnohých populárno-vedeckých článkov, spolupracuje v programoch orientovaných na zlepšenie výživy obyvateľstva.

Vykonáva expertíznu a konzultačnú činnosť v oblasti výživy, vedie poradňu o výžive pre matky a deti. Je predsedníčkou Združenia pre zdravie a výživu.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk