« späť

Senzácie versus pravda

Čím ďalej, tým viac platí, že netreba veriť všetkému, čo objavíme na internete. Aj vedecké štúdie, ktoré mnohí zverejňujú ako senzácie, treba v prvom rade vedieť čítať a posúdiť zdravým rozumom.

Platí to aj pre tento text, na ktorý sa odvolávajú mnohí kváziodborníci na výživu ako dôkaz škodlivosti určitých potravín. Pravda je pritom celkom inde.

Skutočnosť, že nasýtené mastné kyseliny (NMK), ktorých obsah je vyšší predovšetkým v živočíšnych tukoch, zvyšujú výskyt srdcovo-cievnych ochorení (SCO), je známa už niekoľko desaťročí, hoci dodnes sa o ich vplyve na riziko SCO v odbornej tlači neustále diskutuje.  Viaceré epidemiologické a klinické štúdie potvrdili závery, že riziko SCO sa zníži o 2-3%, keď sa 1% energetického príjmu z NMK nahradí polynenasýtenými mastnými kyselinami (PMK). Preto sa aj v súčasnosti v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti radí „znížiť príjem NMK na najviac 10% energetického príjmu ich nahradením PMK" s tým, že táto rada je stále aktuálna a dôležitá v prevencii SCO.

Rovnako je už dlho známe, že nie je dôležitý len celkový príjem PMK, ale aj vzájomný pomer n-6 a n-3 PMK. Z n-6 PMK sa v organizme tvoria látky s prozápalovým a prozrážavým efektom, z n-3 PMK sa tvoria podobné látky, ale s opačným - protizápalovým a protizrážavým účinkom. Viaceré epidemiologické, klinické a experimentálne štúdie potvrdili poznatok, že n-3 PMK znižujú celkovú kardiovaskulárnu úmrtnosť, znižujú výskyt náhlej kardiálnej smrti, zlepšujú prognózu pacientov po infarkte, so srdcovým zlyhávaním a arytmiami. Aj viaceré epidemiologické štúdie potvrdili súvislosť zvýšenej konzumácie n-3 PMK so znížením rizika SCO a hypertenzie. N-3 PMK spomaľujú srdcovú frekvenciu, redukujú zápal, trombózu a potláčajú vývoj aterosklerózy.

V práci uverejnenej v BMJ autori znovu prehodnotili výsledky štúdie na 458 mužoch vo veku 30-59 rokov po prekonanej srdcovej príhode. V experimentálnom súbore nahradili konzumáciu NMK zo živočíšnych zdrojov a bežných margarínov saflórovým (svetlicovým) olejom (a z neho vyrobeným margarínom) s vysokým obsahom n-6 PMK (75%) a s nulovým obsahom n-3 PMK. Zvýšili tým príjem PMK až na 15% energetického príjmu (naše súčasné odporúčania hovoria o 10% energetického príjmu). Takéto jednostranné zvýšenie príjmu n-6 PMK zvýšilo riziko celkovej úmrtnosti a riziko SCO napriek tomu, že pacientom sa významne znížila hladina cholesterolu v krvi. Samotní autori priznávajú, že v súčasnosti nie sú dôkazy o tom, že náhrada NMK n-6 PMK bez súčasného zvýšenia príjmu n-3 PMK by mohla znižovať riziko SCO.

Vzhľadom na špecifické zloženie skúmaného súboru autori upozorňujú, že výsledky nemožno generalizovať na ženy, mladších a starších mužov či na zdravú populáciu.

Naše súčasné diétne odporúčania hovoria nielen o celkovom príjme tukov, ale aj o vzájomnom pomere jednotlivých mastných kyselín: nasýtené, mononenasýtené a polynenasýtené MK by mali byť v pomere 1:1:1, a pomer n-6 : n-3 PMK by mali byť 4-6 : 1. Z odbornej literatúry sú známe poznatky z viacerých epidemiologických štúdií - v populáciách s nepriaznivým pomerom n-6 : n-3 PMK (30 : 1 až 50 : 1) je vysoká kardiovaskulárna úmrtnosť a naopak, v populáciách s priaznivým pomerom (1 : 1 až 4 : 1) je mimoriadne nízka.

Zdroje PMK sú predovšetkým rastlinné oleje. Každý olej má svoje špecifické zloženie a odlišný obsah jednotlivých druhov MK. V SR sa veľkej obľube teší najmä slnečnicový olej, ktorý má mimoriadne nepriaznivý pomer n-6 : n-3 PMK (68 : 1). O niečo priaznivejší pomer má sójový olej (7,7 : 1), podstatne priaznivejší pomer má repkový (2,2 : 1) a ľanový olej (1 : 3).

Výroba margarínov prešla v priebehu posledných desaťročí intenzívnym vývojom, pričom technológia ich výroby sledovala výsledky vedeckých štúdií o účinkoch jednotlivých MK na organizmus. Znižoval sa v nich obsah NMK, trans-MK a zvyšoval obsah PMK. Treba upozorniť na skutočnosť, že v čase štúdie opisovanej v BMJ (1966-73) sa vyrábali celkom iné druhy margarínov a u nás ani v súčasnosti nie sú na trhu margaríny vyrábané z kukurice či svetlice. Kvalitné značkové margaríny majú optimálny pomer n-6 : n-3 PMK, ktorý sa pohybuje v jednotlivých druhoch od 3 : 1 po 7,8 : 1. Tieto výrobky majú obsah každej skupiny MK uvedený na obale, takže aj bežný spotrebiteľ sa môže orientovať a rozhodovať medzi jednotlivými značkami aj podľa pomeru n-6 : n-3 PMK.

 

Za nie celkom korektné možno považovať informácie na serveri Novinky.cz, ktorý informuje o záveroch štúdie uverejnenej v BMJ. Už nadpis - „prechod z masla na margaríny sa nemusí vyplatiť" nie je korektný - štúdia nepostavila proti sebe maslo a margaríny, ale zaoberá sa len účinkom jednej PMK, ktorú sledované osoby dostávali v neprimerane vysokej dávke. Takisto je nepravdivé tvrdenie, že PMK „zdvojnásobujú riziko ochorenia srdca" - citovaná štúdia takýto záver neponúka.


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk