5 kľúčových oblasti o potravinách, ktoré ohrozujú, ale aj chránia spotrebiteľa

Ing. Ján Štulc vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave v roku 1977, od roku 1998 pracuje v oblasti kontroly potravín. Má skúsenosti z výroby potravín, pôsobil v Slovenskej akadémii vied ako odborný pracovník. Od roku 2000 bol vedúcim Odboru kontroly potravín Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a od roku 2002 je vedúcim Odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Informační teroristi

Mailová komunikácia zvyšuje neadresnosť a znižuje zodpovednosť za obsah informácie: Často kvalifikované informácie s dôveryhodnou slovenčinou a argumentáciou sú obyčajnými spamami, alebo zámerne poškodzujú výrobcov. Druhá kategória - poškodenie mena výrobku má zvyčajne zdroj v konkurenčnom boji, alebo u prepustených zamestnancov. Množstvo korešpondencie kontinuálne narastá.

Príklad: na Slovensku štyri roky koluje informácia napríklad o škrupinových plodoch - „pracujem na komisii v Bruseli a získala som tieto informácie" 2008, aktualizované 2012 „pracujem na odbore MH SR"

Postup v prípade podozrenia zo spamu:

 • overiť na webe ministerstva, inštitúcie

 • neposielať ďalej správu, podieľate sa takto na trestnom čine šírenia nepravdivej informácie

 • poslať danej inštitúcii.

V SR je systém a legislatíva, ktorá zabraňuje dovozu zdravie ohrozujúcich potravín a potravín nezodpovedajúcich národnej a európskej legislatíve. Potraviny nezodpovedajúce legislatíve nie sú uvoľnené na trh. Na trhu sú ešte raz kontrolované potraviny z tretích krajín uvoľnené na trh v iných členských štátoch.

Weboví guru o potravinách a stravovaní

 • Špička ľadovca sú stravovací konzultanti cez web, veď každý sa rád stravuje, varí a baví ho to. Určite to nie je dostatočná kvalifikácia na konzultanta. Ako to zistiť?

 • Zodpovednosť médií za autorov? A autorov blogov? Táto úloha čaká vydavateľov v blízkej dobe.

Disciplinované a nedisciplinované potraviny. Sú aj také.

Najkonfliktnejšie komodity a najčastejšie sťažnosti spotrebiteľov na základe skúsenosti Odboru

 • nealko nápoje, spotrebitelia sú sklamaní a cítia sa podvedení zo zloženia - farbivá, aromatické látky, náhradné sladidlá v kombinácii, konzervanty,

 • cukrovinky, lacné, krikľavé a výrazne ochutené, bez upozornení na pozornosť detí,

 • liehoviny (ovocné destiláty sa vytrácajú, lebo sú drahé, ochucuje sa lieh, zavádzajúce názvy, napodobeniny),

 • kvalita čerstvého ovocia a zeleniny - predať za každú cenu.

Stav potravinových skupín vzhľadom na riešenie sťažností, mapa potravinových skupín a najčastejšie otázky až sťažnosti.

Margaríny (definícia komodity, vysoké nároky na kvalitu produktov, málo sťažností).

Mliečne výrobky (znižujúca sa kvalita syrov najmä pre cenu, pridávanie rastlinného tuku, iná reakcia pri vyprážaní).

Mäsové výrobky (farbenie mäsa, definícia čerstvého mäsa, uvádzanie krajiny pôvodu).

Piliere, ktoré majú chrániť spotrebiteľov a ich zdravie

 • Legislatíva EÚ, Potravinový kódex SR, Výzva k zníženiu spotreby soli, cukru a tuku
 • Legislatívne a etické parametre komunikácie upravuje legislatíva, používanie zdravotných a výživových tvrdení na obaloch potravín povoľuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Odborné a nezávislé stanovisko predkladá Komisii.

Najčastejšie sa pýtajú a aj protestujú edukované matky a alergici. Táto skupina spotrebiteľov aj pozorne číta informácie na obale potravín. Niektorí spotrebitelia sú však notorickí sťažovatelia. Dobrá správa je, že spotrebitelia na Slovensku si stále viac uvedomujú svoje práva, komunikujú, pýtajú sa.

Biznis s potravinami. Od naivity ku kriminalite.

Kto má robiť s potravinami? Niektorí svoj biznis zakladajú na záľube, respektíve rýchlom zbohatnutí a často si neuvedomujú svoju zodpovednosť. Lacno kúpiť v zahraničí a dobre predať na Slovensku. Cena zodpovedá kvalite.

Nevyhnutné profesionálne predpoklady pre obchodovanie s potravinami

 • vzdelanie, záujem, schopnosť učiť sa nové veci

 • znalosť legislatívy, inštitúcií (neexistuje jednoduchá odpoveď na tému legislatívy potravín).

Potravinový šovinizmus

Cenová politika a kvalita života súvisí. V dobrom a zlom.

Najvýznamnejšie trendy a úlohy v potravinárstve sa dajú zhrnúť do týchto okruhov

 • výživové hodnoty sa menia, lebo jednotlivé zložky sa nahrádzajú lacnejšími v prospech ceny, reklama „najlacnejší v meste", „ak nájdete lacnejší výrobok, vyplatíme Vám rozdiel"

 • osobná zodpovednosť za kvalitu potravín v malých firmách v západnej Európe, radosť so spokojnosti a stálosti spotrebiteľov

 • potravinová nesebestačnosť na Slovensku, prístup slovenských výrobcov - u nás sa to neoplatí pestovať, vyrábať

 • identifikácia krajiny a miesta pôvodu potraviny

 • legislatíva v oblasti potravín, EÚ vydáva Nariadenia, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch, nové Nariadenie o informáciách pre spotrebiteľov o potravinách.

FAO a EÚ trendy

Potravinová bezpečnosť je jedným z pilierov kvalitného života každej krajiny.

Odporúčanie pre ďalšie obdobie

 • skrátiť dopravné vzdialenosti pre potraviny, konzumovať potraviny v mieste vzniku

 • súvis potravinovej produkcie s ochranou prostredia pred automobilovou dopravou, práca ľuďom, rozvoj regiónov, ochrana životného prostredia, krajinotvorba, regionálne špeciality a agroturistika.

 

<< späť

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk