Päť otázok o potravinách dôležitých pre celé Slovensko

5 kľúčových oblasti o potravinách, ktoré ohrozujú, ale aj chránia spotrebiteľa

Ing. Ján Štulc vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave v roku 1977, od roku 1998 pracuje v oblasti kontroly potravín. Má skúsenosti z výroby potravín, pôsobil v Slovenskej akadémii vied ako odborný pracovník. Od roku 2000 bol vedúcim Odboru kontroly potravín Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a od roku 2002 je vedúcim Odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

čítať článok >>

 

5 otázok o výžive a stravovaní slovenských pacientov

MUDr. Iveta Vaverková ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 pracovala ako internista v Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov, od roku 2002 ako všeobecný lekár pre dospelých na Poliklinike v Karlovej Vsi v Bratislave. Vo svojej ambulancii sa stretáva so širokým spektrom ľudí – pacientov od 18 roku života, zdravými aj ťažko chorými. V roku 2010 sa stala prezidentkou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, od 2013 je viceprezidentkou.

čítať článok >>

 

Výživový stav dospelej slovenskej populácie

Z výsledkov sledovania výživového stavu dospelej slovenskej populácie vyplýva, že stravovanie pokračuje naďalej v intenciách vysokej spotreby živočíšnych tukov a bielkovín, čo má priamy vplyv na zvýšenie hodnôt nadváhy a obezity. Pri monitoringu boli zaznamenané pretrvávajúce rozdiely v stravovaní medzi jednotlivými krajmi, najmä v odlišnosti medzi južnými a severnými okresmi (sezónnosť, úrodnosť oblastí, poľnohospodárstvo, ekonomická situácia, pestovanie ovocia a zeleniny, chov domácich zvierat – ošípané, husi, kačice a pod.).

čítať článok >>

Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk