« späť

Otestujte sa: Ohrozuje Vás stres?

Americký lekári T. Holmes a R. Rahe zostavili zoznam 41 pozitívnych a negatívnych životných udalostí. Každá udalosť má vyčíslenú váhu, ktorú vyvoláva u bežnej osoby. Spomeňte, aké prelomové životné udalosti vás postretli v posledných dvoch rokoch a vypíšte si jednotky závažnosti nachádzajúce sa pri tých udalostiach, ktoré ste prežili.

Ak sa takáto stresová situácia za posledné dva roky u vás viackrát zopakovala, musíte si číslo „jednotky závažnosti" znásobiť toľkokrát, koľkokrát ste túto udalosť za posledné dva roky prežili.


Smrť manžela (manželky) 100
Rozvod 73
Rozchod s partnerom 65
Pobyt vo väzení 63
Úmrtie v najbližšej rodine 63
Vlastný úraz alebo choroba 53
Vlastná svadba 50
Strata zamestnania 47
Uzmierenie s partnerom 45
Odchod do dôchodku 45
Choroba rodinného príslušníka 44
Tehotenstvo 40
Sexuálne problémy 39
Príchod nového člena rodiny 39
Zmena postavenia v zamestnaní 39
Zmena vo vlastnej finančnej situácii 38
Smrť blízkeho priateľa 37
Zmena zamestnania 36
Pribúdanie partnerských hádok 35
Pôžička väčšia, než 50 000 Sk 31
Väčšie dlhy 30
Zmena zodpovednosti v zamestnaní 29
Syn alebo dcéra opúšťa domov 29
Nezhody so svokrou alebo svokrom 29
Mimoriadny osobný úspech 28
Manžel/ka vstúpil/a alebo odišiel/la zo zamestnania 26
Začatie alebo ukončenie školy -26
Zmena životných podmienok 25
Zmena osobných zvyklostí 24
Spory s nadriadeným 23
Zmena životných podmienok 25
Zmena osobných zvyklostí 24
Spory s nadriadeným 23
Zmena pracovných podmienok alebo doby 20
Zmena bydliska -20
Zmena školy 20
Zmena trávenia voľného času 19
Zmena činností v cirkevnej oblasti 19
Zmena v spoločenskej činnosti 18
Pôžička menej než 50 000 Sk 17
Zmena návykov v spánku 16
Zmena početnosti rodinných stretnutí 15
Zmena návykov v jedle 15
Dovolenka 13
Vianoce 12
Nepatrné priestupky zákona 11

 

Výsledok:

Spočítajte všetky body, ich súčet sa dá označiť ako vaše osobné bodové skóre. Výsledok naznačuje stupeň odolnosti. Vysoké skóre by sa malo stať varovným signálom a upozornením, že je potrebné zmeniť svoj životný štýl, zlepšovať svoj zdravotný stav zvyšovaním odolnosti fyzickej, ktorá ovplyvňuj i výšku psychickej odolnosti. Mali by ste sa zamyslieť nad svojím hodnotovým systémom, viac relaxovať, upraviť svoju životosprávu.

Skóre vyššie než 300

Dostali ste sa do fázy vyčerpanosti a hrozí vám i ochorenie psychosomatického charakteru. Pravdepodobnosť ochorenia je 50 až 86 percent. Súčasne je to nabádanie na vytvorenie účinných protistresových zásahov.

Skóre 200 až 300

Ohrozenie je vážne. Pravdepodobnosť ochorenia je 30 až 52 percent.

Skóre 150 - 200

Znamená mierne ohrozenie stresovými vplyvmi. Pravdepodobnosť ochorenia je 9 až 33 percent.

Skóre menej ako 150

Ste na tom zatiaľ síce dobre, ale to neznamená, že by ste nad svojím životom už nemali vôbec premýšľať.

 

http://www.osobnosti.sk/osobnost/daniela-jezova-636


« späť
Web stránky vytvorila M7, s.r.o.
©2009 ZZV.sk